Pobierz e-pity 2019

Skończyłeś studia? Wnieś aport w postaci swojej wiedzy będącej know-how podatkowym

Piotr Szulczewski 16.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski5 lat studiów można wykorzystać jako podstawę do założenia spółki. Posiadany know-how, czyli wiedzę w danej dziedzinie, należy wiarygodnie wycenić i wprowadzić jako aport do zakładanej spółki. Wiedza jest równie ważna jak pieniądze czy środki trwałe wnoszone do spółki przez pozostałych wspólników. Czy aport wiedzy ze studiów jest opłacalny podatkowo?

 

Opodatkowanie aportu

Aport know-how a podatek VAT

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Poza zakresem podatku VAT pozostaje wyłącznie aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W pozostałych przypadkach aport do spółki pozostaje opodatkowany podatkiem VAT.

Podstawa opodatkowania pozostaje wszystko, co w zamian za świadczony know-how stanowi zapłatę podatnika. Jeżeli wartość nominalna jest równa wartości wkładu podstawa opodatkowania jest prosta do ustalenia. W przypadku różnicy wartości powstaje kłopot z prawidłową wartością podstawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24.07.2009 r. nr IPPP3/443-475/09-2/MM (aktualnej również w obecnym stanie prawnym) wskazał, że gdy wartość udziałów różni się od wartości towaru lub usługi wnoszonej tytułem aportu, za podstawę opodatkowania będzie uznana wartość rynkowa towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Aport a podatek dochodowy

Odmiennie przestawiają się zasady opodatkowania aportów do spółek osobowych oraz spółek posiadających osobowość prawną (np. sp. z o.o.). Inaczej rozliczy je podatnik posiadający działalność lub spółka, a inaczej – podatnik nie prowadzący działalności.

Przychodami z kapitałów pieniężnych pozostaje nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zbycie udziałów a PIT

Wartość tę wycenia się zarówno w zakresie aportu do spółek osobowych, jak i kapitałowych. Jeżeli aportem jest know-how, na który podatnik nie poniósł nakładów, podatek 19% opłacany jest od pełnej wartości wkładu. Podatek wynosi 19%. Koszty podatkowe ustala się w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, niemniej nie dotyczy to wartości niematerialnych wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie. Tu wartość kosztów nie wystąpi. Rozliczenia przychodu z kapitałów pieniężnych nie da się dokonać z innymi kosztami podatkowymi, w szczególności z umów zlecenie, z działalności czy innych źródeł przychodów.

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą wkład w postaci know-how będzie rozliczony w ramach tej działalności. Przychód rozliczony w ramach działalności w wartości rynkowej zostanie doliczony do innych przychodów z działalności. Jeżeli w ramach przedsiębiorstwa podatnik ponosi koszty uzyskania, ma możliwość w tym zakresie rozliczyć koszty podatkowe z tytułu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl