Pobierz e-pity 2019

Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej wypłaty zawieszonych emerytur

17.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., miesiąc później, Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej wypłaty zawieszonych emerytur. Przyjęty projekt został przygotowany przez rząd.

W związku ze zmianami, zaległe świadczenia będą wypłacane emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. oraz kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy. Ze zmian może skorzystać ok. 23 tys. emerytów.

Wyższe limity zarobków dla osób na wcześniejszej emeryturze i rencie

Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami i uwzględnieniem waloryzacji.

Zmianie uległy dwie zasadnicze kwestie:

  1. Emeryci, którzy nie czekali na ustawę i wystąpili do sądu o wypłatę zawieszonych emerytur i nie otrzymali prawa do odsetek, mogą złożyć do ZUS wniosek o ich wypłatę.
  2. Komisja zdecydowała, że emeryt będzie mógł sam wybrać najkorzystniejszy dla siebie moment podatkowy na złożenie wnioskuo wypłatę skumulowanej, zwaloryzowanej emerytury wraz z odsetkami.

ZUS na podjęcie decyzji będzie miał 60 dni. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu.

Źródło: MPiPS