Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Rzecznik praw przedsiębiorców – nowy organ w Państwie Prawa

Piotr Szulczewski 23.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Rzecznik praw przedsiębiorców – nowy organ w Państwie Prawa

Ze względu na możliwe naruszenia praw grupy podatników, będących najważniejszymi płatnikami budżetu państwa oraz zatrudniających inne osoby, powołany ma być Rzecznik ich praw. Powoływany na 5 letnią, nieodnawialną kadencję, ma być organem stojącym na straży praworządności i bezpieczeństwa prowadzących działalność gospodarczą. Rzecznik uzyska szereg uprawnień, w tym prawo zawieszania kontroli prowadzonych u określonych przedsiębiorców.

Rzecznik praw przedsiębiorców – nowy organ w Państwie Prawa
Źródło: YAY foto
 

W swoich działaniach uwzględniać ma przede wszystkim prawa mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a jego zadaniem ma być stanie na straży Konstytucji oraz ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wyboru Rzecznika ma dokonać Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Działaniami rzecznika, jakie będzie podejmował ma być ochrona praw przedsiębiorców, mediacja między nimi a organami państwa, opiniowanie projektów prawa, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi dla celów ochrony praw przedsiębiorców, a także prowadzenie czynności edukacyjnych oraz informacyjnej.

Do uprawnień przyznanych Rzecznikowi w celu ochrony praw przedsiębiorców, należą:

  • Inicjatywa ustawodawcza,
  • Wniosek o wydanie objaśnień prawa,
  • Informowanie organów państwa o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniach organów,
  • Ocena działania prawa przedsiębiorców oraz projektowanie dla Rady Ministrów prawa dla przedsiębiorców,
  • Żądanie od organów wyjaśnień, dokumentów, informacji, akt,
  • Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawa,
  • Żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
  • Zlecanie badań, opinii i ekspertyz,
  • Informowanie o barierach i utrudnieniach w prawie przedsiębiorczości.

Instytucja, do której wystąpi Rzecznik będzie miała 30 dni na podjęcia działania i odpowiedzi na jego wniosek.

Rzecznik ponad kontrolującymi przedsiębiorców

Jednym z najważniejszych praw Rzecznika będzie prawo do wstrzymania kontroli przedsiębiorców – jeśli stwierdzi, że odbywa się ona z naruszeniem prawa. Wstrzymanie kontroli będzie możliwe nawet na okres do 6 miesięcy.

Działanie Rzecznika ma być ściśle związane z wprowadzeniem ustawy Prawo przedsiębiorców oraz Konstytucji biznesu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl