Różnica w księgowaniu ZUS właściciela i pracowników

09.05 Różnica w księgowaniu ZUS właściciela i pracowników

Pytanie: Czy składki ZUS za pracowników księgujemy tak samo jak składki ZUS właściciela? Za właściciela księgujemy społeczne i Fundusz Pracy w koszty uzyskania przychodów, a zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy odliczamy od podatku. Czy tak samo księgować ZUS pracowników?

Odpowiedź: W przypadku pracowników do kosztów księguje Pan wynagrodzenie brutto (a nie składki przekazywane do ZUS za pracownika). Poza tym ma Pan obowiązek opłacać część składek za pracownika z własnej kieszeni, zatem jest Pan podmiotem finansującym te składki.

Składki z tytułu należności pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z przepisów o ZUS (czyli zostaną opłacone terminowo);
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom, księgowanie w kosztach odbywa się w miesiącu faktycznego opłacenia składek (a nie w miesiącu za który są należne).

Księgowanie składek własnych właściciela odbywa się na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:
Art. 22 ust. 6bb i Art. 23 ust. 1 pkt 55a
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26
(Tekst jednolity 2010r. Dz.U. Nr 51, poz. 307)