Rozliczasz działy specjalne produkcji rolnej? Pamiętaj o 30 listopada

Piotr Szulczewski

Do 30 listopada 2011 roku podatnicy są obowiązani składać  urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji na rok 2012.

Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg podatkowych, a nie na podstawie ryczałtowej, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w terminie do 30 listopada 2011 deklarację PIT-6/6L o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2012

Podatnicy w trakcie roku są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:  

  • zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji; 
  • zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji; 
  • rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.  

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Firma i Podatki