Rewolucja w terminach oraz zasadach składania druków PIT

Piotr Szulczewski 21.02.2014 13:00 (aktualizacja: )

Wszystko wskazuje na to, że e-administracja nie tylko zmieni nazewnictwo, ale również terminy składania druków rozliczeniowych PIT. Jeżeli zmiany wejdą w życie powstaną dwa terminy na ich złożenie – inny dla rozliczających się elektronicznie oraz inny dla korzystających ze standardowej formy rozliczeń.

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o PIT termin składania druków przez płatników skróci się o miesiąc w przypadku składania ich w formie tradycyjnej – papierowej. O miesiąc dłużej płatnik będzie mógł wysyłać druki w formie elektronicznej. Zmiana terminów składania druków dotyczy PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R.

Z formy tradycyjnej, papierowej przekazywania dokumentów korzystać będą mogły jedynie takie podmioty, dla których liczba podatników, w stosunku do których ciąży na nich obowiązek sporządzania dokumentacji, nie przekracza pięciu.

W przypadku biur rachunkowych wszelkie druki (wskazane powyżej, ale również inne deklaracje, informacje podatkowe) składane będą mogły być wyłącznie w formie elektronicznej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl