Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Rekomendacje w przeglądzie emerytalnym

12.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Przegląd emerytalny, przyjęty 30 grudnia 2016 r. przez Radę Ministrów, zawiera rekomendacje wynikające ze szczegółowej analizy systemu emerytalnego. Obowiązek dokonania takiego przeglądu wynika z nowelizacji ustawy emerytalnej z 2012 r., przewidującej podwyższenie wieku emerytalnego.

Rekomendacje w przeglądzie emerytalnym

Źródło: YAY foto

Ten dokument nie jest projektem ustawy, a zaproponowane w nim zmiany nie muszą zostać wprowadzone w życie. Żeby powstał projekt ustawy, konieczne jest przygotowanie nowelizacji, zawierającej konkretne propozycje zmian w szczegółowo określonych przepisach. Potrzebna będzie także ocena skutków finansowych i społecznych takiej nowelizacji.

>>> 75% środków OFE na prywatne oszczędności emerytalne Polaków <<<

MRPiPS zajmowało się wyłącznie analizą obowiązujących przepisów i przygotowaniem sprawozdań z obu przeglądów przepisów emerytalnych. W resorcie nie toczą się prace nad żadnymi projektami zmian w tym zakresie.

W rekomendacjach, przygotowanych przez MRPiPS, nie ma propozycji żadnych ograniczeń dotyczących dorabiania na emeryturze. Pobierający świadczenie będą mogli, tak jak do tej pory, dorabiać w nieograniczony sposób. Ostateczna wersja przeglądu, która będzie przedmiotem debaty w Sejmie, nie zawiera żadnych szczegółowych propozycji ograniczeń w tym zakresie.

Nie ma także w najbliższych planach rozszerzenia zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli ewentualnego objęcia nimi umów o dzieło. MRPiPS będzie analizowało sytuację na rynku pracy i efekty nowej stawki minimalnego godzinowego wynagrodzenia.

Źródło: MPiPS