Rachunek (uproszczony) znika z obiegu?

Piotr Szulczewski 26.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

26.02 Rachunek (uproszczony) znika z obiegu?

Piotr SzulczewskiWszystko wskazuje na to, że znika powoli prawo posługiwania się rachunkiem (uproszczonym). Co więcej, po wnikliwej analizie przepisów dojść można do przekonania, że od stycznia 2014 r. wystawianie rachunków w większości przypadków nie powinno w ogóle mieć miejsca.

Wystawić rachunek mogą przedsiębiorcy, w stosunku do których z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek stosowania faktury. Do tej pory powyższe odrębne przepisy – czyli głównie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur obowiązujące do 2012 oraz kolejne aktualne w 2013 r., nakazywały wystawiać faktury tylko w niektórych przypadkach. Obowiązek ten do 2012 r. ciążył wyłącznie na podatnikach zarejestrowanych jako VAT czynni, a w 2013 r. u podatników zarejestrowanych jak zwolnieni z VAT istniała dowolność co do stosowania faktury i rachunku. Zasady te uznawały prawo wystawiania rachunków przez niektórych przedsiębiorców.
 

Rachunki i sprzedaż bez rachunku

Problem w tym, że od 1 stycznia 2014 r. zasady te uległy zmianie. Przepisy szczególne – w tym wypadku ustawa o podatku VAT – inaczej niż dotychczas stanowią o obowiązku wystawiania faktur.

Od 1 stycznia 2014 r. faktury wystawiać muszą zarówno podatnicy zarejestrowani dla celów podatku VAT, jak i nie dopełniający tego obowiązku. Wtórną kwestią jest, czy podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawią fakturę samodzielnie, czy pominą ten obowiązek i ewentualnie wystawią ją dopiero na żądanie klienta, zgłoszone w terminie do 3 miesięcy po miesiącu dokonania czynności opodatkowanej. W konsekwencji wydaje się, że podmiot posiadający status podatnika VAT, powinien wystawiać obecnie faktury a nie rachunki.

Według nowych przepisów rachunek i faktura wystawiana przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na wielkość obrotu, zawierają podobną ilość danych. To, co może budzić jednak czujność, to niekonsekwentna numeracja obu rodzajów dokumentów. Jeżeli podatnik koniecznie nie chce nadal wystawiać faktur, bezwzględnie powinien stosować jednorodne zasady numeracji wystawianych w swojej firmie druków.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl