Przelałem podatek na niewłaściwe konto bankowe

Piotr Szulczewski 30.04.2014 11:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiRozliczenia roczne obfitują w błędy. Skrupulatność i precyzja w wypełnianiu deklaracji nieść musi za sobą poprawnie zapłacony podatek. Ten może tymczasem zostać przelany na niewłaściwe konto bankowe. Co w takim przypadku ze zobowiązaniem podatkowym?

Istnieją dwa przypadki, do których należy podejść osobno i osobno ustalać konsekwencje dla podatnika.

Przede wszystkim pomyłka może polegać na podaniu niewłaściwego numeru rachunku danego urzędu, czyli skopiowaniu zamiast rachunku A – rachunku B. Podatek wpłynie zatem do urzędu jednak na poczet niewłaściwego zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji w danym podatku powstanie nadpłata natomiast podatek, który należało opłacić nadal pozostanie niezapłacony.

W takim przypadku podatnik powinien wystąpić o przeksięgowanie wpłaty na poczet innego zobowiązania podatkowego. Bez wniosku organ podatkowy z własnej inicjatywy nie ma obowiązku dokonać przeksięgowania wpłaty. Co więcej, oprócz wniosku (formalnie wniosku o przeksięgowanie nadpłaty podatku i zaliczeniu go na poczet innego zobowiązania) podatnik odpowiada za wszystkie konsekwencje związane z zaległością podatkową, w tym za odsetki za zwłokę czy spóźnienie w zapłacie podatku.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której podatnik wpłaca pieniądze na rachunek nienależący do organu skarbowego. W takim przypadku podatnik samodzielnie musi dokonać zapłaty zaległości podatkowej, która w żaden sposób nie wygasła. Dodatkowo podatnik powinien występować o zwrot nienależnego świadczenia do podmiotu, na którego rachunek wpłata została dokonana. Roszczenie ma charakter cywilnoprawny, zatem w razie jego braku podatnikowi przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl