Prowadzisz bloga, stronę internetową i AdSense - przychód wykaż w rocznym PIT

Piotr Szulczewski 03.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

Przychód z bannerów reklamowych, umieszczania AdSense, linków sponsorowanych lub artykułów partnerskich należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej i rozliczyć podatek z tego tytułu.

W zależności od konkretnych zasad i postanowień umownych w grę wchodzić mogą:

  • przychody z najmu (umowa podobna do umowy najmu, rozliczana na zasadach odpowiednio jak umowy najmu, dzierżawy i podobnych),
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia,
  • przychody z działalności gospodarczej,
  • przychody z innych źródeł.

To, czy reklamodawca płaci czynsz dzierżawny, czy wynagrodzenie za umieszczenie formy reklamowej, czy wreszcie wykonuje na zlecenie usługodawcy określoną formę reklamową (artykuł, link, zespół słów lub grafik) i umieszcza ją u siebie na stronie może decydować o rodzaju źródła przychodów, a tym samym o metodzie jego opodatkowania.

Od formy i treści umowy zależeć będzie też rodzaj i zasady opłacania podatku i zaliczek na podatek w trakcie roku. W przypadku najmu powierzchni reklamowej możliwy jest wybór korzystnej stawki 8,5% i rozliczenie przychodów na PIT-28. W przypadku umowy zlecenia – to na reklamodawcy spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek. W działalności gospodarczej oraz w przypadku przychodów z innych źródeł prowadzący stronę internetową sam deklaruje i oblicza kwoty przychodów i podatek,  przy czym przychody z innych źródeł nie wymagają opłacania zaliczek na podatek w trakcie roku, a jedynie zapłaty podatku nie później niż w terminie rozliczenia rocznego. Nie pozwalają jednak na wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy rozliczający przychody z reklam wybiorą z reguły rozliczenie na PIT-36 lub w przypadku opodatkowujących przychód ryczałtowo – PIT-28. Wyjątkowo tylko rozliczający się z reklamy na zasadzie zlecenia mają możliwość składać PIT-37, na podstawie danych wskazanych w PIT-11 (a przy umowach do 200 zł nie wykazywać ich w rocznym PIT ze względu na pobór podatku ryczałtowo przez płatnika). W przypadku innych źródeł przychodów – reguła może okazać się PIT-36 na podstawie nadesłanego przez reklamodawcę PIT-8C.  

Piotr Szulczewski,
VAT.pl