Program Współdziałania z KAS - nowe przepisy w Ordynacji podatkowej

Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie do największych firm.

Wnioski o zawarcie umowy o współdziałanie można składać już od 1 lipca 2020 r. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/. Wniosek można złożyć za pomocą ePUAPu, pocztą lub e-mailem.  

Do wniosku podatnik będzie mógł fakultatywnie załączyć ocenę wdrożonych w organizacji Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Wzór samooceny również będzie opublikowany na stronie www Programu.

Korzyści dla firmy:

  • indywidualne podejście i priorytetową obsługę,
  • szybszy kontakt z administracją,
  • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi,
  • brak odsetek za zwłokę,
  • brak obowiązku raportowania  MDR ( z wyjątkiem schematów transgranicznych,
  • uznanie dobrej wiary podatnika,
  • zmniejszone o połowę opłaty m.in. za opinię zabezpieczającą,
  • nową formę zaliczki uproszczonej CIT dostępną tylko dla podatników objętych Programem.

Źródło: mf.gov.pl

Kontrola