Problemy przy rozliczeniu dochodów w Polsce i w Ukrainie - rozliczenie PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Obywatele Ukrainy pracujący na terenie Polski zobowiązani są do dokonania rozliczenia podatkowego w zależności od posiadanej rezydencji podatkowej. Dzisiejsza Rzeczpospolita zwraca uwagę na fakt, że wojna w Ukrainie skomplikowała kwestie rozliczenia obywateli Ukrainy, którzy uzyskali dochody i w Polsce i w ojczyźnie. Z czym muszą się zmierzyć, rozliczając się z fiskusem?

Obowiązek rozliczenia podatku PIT przez obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy pracujący na terenie Rzeczpospolitej zobowiązani są do dokonania rozliczenia podatkowego zależnie od posiadanej rezydencji podatkowej.  W przypadku rezydencji podatkowej w Polsce opodatkowaniu w Polsce podlega co do zasady całość dochodów, niezależnie od ich źródła, a dochody uzyskane na Ukrainie wykazuje się w zeznaniu.

Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy

Rezydencję podatkową ustala się według zasad standardowych art. 3 ust. 1a ustawy o PIT:

  1. Posiadania na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. Przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O rezydencji decyduje spełnienie jednej choćby przesłanki. Do wykazania przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski obywatela Ukrainy wystarcza jego oświadczenie. Płatnik nie jest w tym wypadku zobowiązany do badania przesłanek rezydencji. Rozliczenie podatkowe osób z Ukrainy nie różni się  od sposobu rozliczenia innych cudzoziemców.

Podwójne zaliczki w PIT obywateli Ukrainy

Dzisiejsza Rzeczpospolita zwraca uwagę na podwójne zaliczki na PIT opłacane przez obywateli Ukrainy w sytuacji, kiedy ukraiński uchodźca przebywa w Polsce ponad 183 dni i wciąż pracuje (np. zdalnie) dla ukraińskiego pracodawcy, to ten co do zasady powinien zaprzestać poboru zaliczek na PIT. Uchodźca powinien zacząć płacić te zaliczki do polskiego urzędu skarbowego i tu złożyć rozliczenie roczne. Dziennik zwraca uwagę na to, że najczęściej zaliczki, niejako z rozpędu, trafiają do ukraińskiego fiskusa. Dodatkowo trzeba też mieć na uwadze, że uchodźcy osiągali także dochody w Ukrainie przed wyjazdem ze swego kraju i po wyjeździe. Teraz trzeba w wielu przypadkach rozważyć jak prawidłowo rozliczyć PIT.

Rzeczpospolita podkreśla, że wielu polskich pracodawców chciałoby pomóc Uchodźcom przy rozliczeniu. Jednak dzisiejsze przepisy ustawy o PIT ani umowy podatkowej z Ukrainą nie tłumaczą jednoznacznie, czy te osoby są polskimi rezydentami podatkowymi i w którym kraju powinny złożyć roczne rozliczenie z całości ich rocznych dochodów.

Problemy przy rozliczeniu dochodów w Polsce i Ukrainie - rozliczenie PIT za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Ministerstwo Finansów planuje wydanie poradnika dla obywateli Ukrainy rozliczających się w fiskusem w Polsce

Jak podaje "Rzeczpospolita” Ministerstwo Finansów wskazało, że rozważa wydanie informatora dotyczącego ustalania rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy w Polsce. Resort finansów zakłada dalsze stosowanie przepisów o rezydencji podatkowej w obecnym kształcie. Doradca podatkowy cytowany przez Dziennik wskazuje, że "dobrze, że MF planuje poradnik, ale należałoby rozważyć wydanie jednoznacznych przepisów lub interpretacji ogólnej ws. rozliczeń ukraińskich uchodźców".

Do kiedy PIT obywatela Ukrainy?

Wszystkie te deklaracje wymagają formy wyłącznie elektronicznej. Własne deklaracje o podatku dochodowym na terenie Polski podatnicy z Ukrainy składają wg. zasad ogólnych, tj. do 2 maja 2023 roku. Zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie w końcu kwietnia upłynie termin składania PIT od dochodów osobistych.

Pomoc UkrainaRozliczenie rocznePodatek PIT