Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady pracy w niedziele i święta

12.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

12.02 Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady pracy w niedziele i święta

W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady, że praca w niedziele i święta jest zakazana. W noweli zaproponowano aby praca w niedzielę lub święto była dopuszczalna także przy wykonywaniu prac:

  • polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy,
  • zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl