Pobierz e-pity 2019

Prezydent podpisał ustawę reformującą system emerytalny

31.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę reformującą system emerytalny. Zakłada ona m.in. dobrowolność przekazywania nowych składek do OFE, gwarancję bezpieczeństwa środków w okresie przedemerytalnym oraz nowe zachęty do samodzielnego oszczędzania na emeryturę.

Jednocześnie prezydent zdecydował o przesłaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. - Dobrze, że Pan Prezydent podpisał ustawę. Skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego przetnie wszelkie spekulacje. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że zaproponowane przez rząd zmiany są zgodne z Konstytucją - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosianiak-Kamysz.

Z ekspertyz przygotowanych dla Ministerstwa Finansów przez wybitnych prawników wynika, że zmiany w systemie emerytalnym są zgodne z Konstytucją. Dr Ryszard Piotrowski stwierdza w swojej analizie, że nowe przepisy są zgodne z zawartymi w Konstytucji RP gwarancjami, wyrażonymi w szczególności przez zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa.

Prof. Elżbieta Chojna-Duch uważa, że zmiany w systemie emerytalnym są nie tylko celowe, ale również konieczne. Nie budzą ponadto zastrzeżeń prawnych. Prof. Chojna-Duch zwraca również uwagę, że dobre wykorzystanie pozytywnego wpływu zmian na finanse publiczne może mieć także skutki długoterminowe i pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski.

Przyjęta przez parlament ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przewiduje m.in. dobrowolność przekazywania nowych składek do OFE, obniżkę pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz zabezpieczenie środków w okresie przedemerytalnym.

OFE przestaną być obowiązkowe, a każdy sam będzie decydował, czy nadal będzie przekazywał składki emerytalne do OFE, czy tylko do ZUS. Na podjęcie decyzji będą 4 miesiące. Deklaracje można składać od 1 kwietnia do 31 lipca przyszłego roku. Oświadczenia będą dostępne w oddziałach ZUS oraz na jego stronie internetowej za pośrednictwem platformy ePUAP. Decyzja o pozostaniu w OFE lub wyłącznie w ZUS nie będzie ostateczna. Zmienić zdanie będzie można znów w 2016 roku, a następnie co cztery lata.

Prawo do dziedziczenia będzie przysługiwało bez względu na podjętą decyzję. Dodatkowo zostanie ono wydłużone w przypadku subkonta w ZUS - zgromadzone środki mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Zmiany w samych funduszach będą dotyczyły m.in. wysokości pobieranych opłat oraz ich polityki inwestycyjnej. Nowa składka wyniesie 2,92% wynagrodzenia brutto, a opłaty od niej zostaną obniżone z 3,5% do 1,75%. Fundusze przekażą do ZUS nieakcyjną część swoich portfeli i nie będą mogły już kupować obligacji skarbowych.

Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS na subkonto w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wahaniami na giełdzie. Wypłatą całości emerytur zajmie się ZUS.

Zmiany obejmą także trzeci filar, czyli dobrowolne odkładanie na starość. Procentową ulgę podatkową zastąpi ulga kwotowa w wysokości 120% średniego wynagrodzenia - w przyszłym roku będzie to ok. 4,5 tys. zł. Obniżony zostanie podatek od wypłaty środków z IKZE - z obecnych 18% i 32% do 10%.

źródło: www.mpips.gov.pl