Powrót z nocnej imprezy biznesowej - taksówką, nawet na koszt pracodawcy

Piotr Szulczewski 12.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Powrót z nocnej imprezy biznesowej - taksówką, nawet na koszt pracodawcy

Organy podatkowe uznają, że nie wystąpi po stronie pracownika przychód podatkowy, jeżeli zdecyduje się on wziąć taksówkę na koszt pracodawcy w przypadku powrotu do swojego mieszkania z obowiązkowej imprezy służbowej. Zdaniem organów podatkowych, zapłaty za kurs może dokonać pracodawca i odmiennie niż ma to miejsce w przypadku standardowych dojazdów do pracy, nie wystąpi w tym przypadku po stronie pracownika przychód podatkowy.

 Powrót z nocnej imprezy biznesowej - taksówką, nawet na koszt pracodawcy

Źródło: YAY foto

W sprawie podjętej przez Ministra Finansów w interpretacji z dnia 29.10.2015 r. (sygn. akt IBPB-2-1/4511-327/15/DP) odpowiedzi udzielono w sprawie, w której przedsiębiorca pokrywał pracownikom w 100% koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania. Dojazd taksówką występował, jeżeli udział w spotkaniu był obowiązkowy, a powrót w godzinach wieczornych komunikacją miejską - niemożliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pracownika. Pracodawca finansował koszt powrotu na podstawie faktur, rachunków lub paragonów. Wyjazdy pracownika nie stanowiły podróży służbowej, wszystkie przejazdy odbywały się w obrębie miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy.

Minister Finansów wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Sfinansowanie pracownikom przejazdów z miejsca organizowanie obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy. Z powyższego wynika więc, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki dotyczące uznania opisanego we wniosku świadczenia za przychód pracownika. Przedmiotowe świadczenie, tj. zwrot kosztów przejazdu, nie zostało bowiem spełnione jedynie w interesie pracownika – korzyść osiąga głównie pracodawca.

Sfinansowanie pracownikom kosztów przejazdu z miejsca organizowania obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika nie generuje po stronie pracowników przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy. Tym samym na przedsiębiorcy jako pracodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika, nie jest on zobowiązany do naliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od przedmiotowych wydatków zwracanych pracownikom.

Piotr Szulczewski, VAT.pl