Polski Ład. Nowe zasady zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej 2022

Iwona Maczalska

Wraz z Polskim Ładem w 2022 roku zmienią się zasady dokonywania zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych płatnikowi. W przypadku pojawienia się nadpłaty przedsiębiorca będzie musiał śpieszyć się ze złożeniem wniosku. Inaczej jego nadpłata przepadnie.

» Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców

» Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 r.

W styczniu 2022 roku czeka nas wiele rewolucyjnych zmian. Tego bowiem dnia wejdzie w życie wiele zmian podatkowych, wprowadzonych w drodze Polskiego Ładu. Zmienią się nie tylko zasady rozliczania składki zdrowotnej, lecz również dokonywania zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej 2022

Źródło: shutterstock

 

Zwrot nadpłaconych składek tylko na wniosek podatnika

Jedną z kluczowych nowelizacji będzie zmiana zasad udzielania zwrotu nadpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy.

Ale uwaga! Zwrot ten będzie udzielany wyłącznie na podstawie wniosku złożonego w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, o ile płatnik nie posiada zaległości na koncie. W przypadku braku złożenia wniosku nadpłata składek ZUS przepadnie!

» Zdrowotne 2022: nowy tytuł do ubezpieczenia i nowa grupa zwolniona ze składki ZUS

Krótki czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych

Ustawa Polski Ład wskazuje konkretny termin, w jakim przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Termin na złożenie wniosku będzie krótki - jedynie jeden miesiąc od upływu terminu na złożenia zeznania rocznego. W większości przypadków wniosek więc będzie można składać tylko do końca maja.

» Nowe druki ZUS DRA i RCA od 2022 roku. Likwidacja druku ZUS RZA

3-miesięczny termin na zwrot nadpłaty

Na rozstrzygnięcie złożonego wniosku przedsiębiorca poczeka do 3 - miesięcy licząc od ostatniego dnia do złożenia zeznania, a nie od dnia złożenia wniosku.  Zwrot będzie przybierał wyłącznie formę bezgotówkową (przekazanie nadpłaty na poczet przyszłych należności). Warunkiem jest jednak brak występowania zaległości w składkach ZUS na koncie płatnika.

ZUSPolski ŁadSkładka zdrowotna