Podatkowe i społeczne obietnice zawarte w expose Premier Ewy Kopacz

Iwona Maczalska 01.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

2014-10-02

Rozszerzenie grona osób upoważnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego, nowelizacja ordynacji podatkowej, czy też zmiana zasad udzielania świadczeń rodzinnych, to najważniejsze obietnice, jakie zostały zawarte w dzisiejszym expose Premier Ewy Kopacz.

Expose Premier Ewy Kopacz nie zaskoczyło konkretnymi obietnicami zmian w przepisach prawa w najbliższych latach. W pierwszej kolejności Pani Premier skupiła się na zmianach zaproponowanych jeszcze przez Premiera Donalda Tuska, w jego ostatnim wystąpieniu w Sejmie. Chodziło w szczególności o dokończenie prac związanych z uruchomieniem portalu e-Podatki, utworzenie instytucji asystenta podatnika skierowanego dla początkujących przedsiębiorców, czy też prace nad nowymi zasadami waloryzacji rent i emerytur, jakie mają obowiązywać już od 2015 roku.

 

Większe grono osób upoważnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego

Premier Kopacz zapowiedziała zmiany w udzielaniu zasiłków macierzyńskich. Zwiększeniu ulec ma grono osób upoważnionych do pobierania zasiłków macierzyńskich o osoby bezrobotne, rolników, studentów, czy osoby pracujące na podstawie umów o dzieło. Otrzymają oni świadczenia rodzicielskie w wysokości około 1000 zł, które będzie można pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenia bliźniaków lub trojaczków i więcej dzieci będzie to odpowiednio dłużej.

,,Rząd chce, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli.” – powiedziała Premier Ewa Kopacz.

Expose Premier Ewy Kopacz
Źródło: EastNews

Przekroczysz próg dochodowy - i tak dostaniesz świadczenie rodzinne

Premier Ewa Kopacz w swojej wypowiedzi skupiła się również na rodzinach, które nie mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne bowiem ich dochód przekracza wyznaczony próg choćby o 1 zł. W myśl obecnie obowiązujących przepisów podstawowym kryterium przydzielania świadczenia jest kryterium dochodowe, po przekroczeniu którego świadczenie nie zostaje udzielone. Premier zaproponowała, by zamiast automatycznego zabierania świadczenia po przekroczeniu kryterium dochodowego, świadczenie to pomniejszać o tyle, o ile rodzina przekroczy próg dochodowy.

,,Proponujemy nowe zasady: złotówka za złotówkę, zamiast odbierać rodzicom świadczenie zmniejszymy je od tyle, o ile przekroczyli próg” – powiedziała premier.

W przyszłym roku nowa ordynacja podatkowa i nowe prawo działalności gospodarczej

Premier Ewa Kopacz zadeklarowała również, że już w przyszłym roku pojawi się nowa ordynacja podatkowa oraz nowe prawo działalności gospodarczej. ,,W polityce podatkowej zrobimy w rok to, czego poprzedni rząd nie zdołał zrobić w trzy lata” - powiedziała Premier.

Bezpłatne porady prawne dla każdego

Premier Ewa Kopacz obiecała również wsparcie prawne dla każdego obywatela. Ma ona polegać na umożliwieniu każdemu obywatelowi skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na poziomie lokalnym.

Od 2015 roku jeszcze więcej żłobków

Premier obiecała również zwiększenie nakładów na tworzenie żłobków dla najmłodszych dzieci. Nakłady te mają być zwiększone z 50 do 100 milionów. Rząd będzie również wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków. W tym celu planuje nie tylko wprowadzenie nowych ulg podatkowych, lecz także przekazanie na ich budowę dwóch miliardów złotych. Rząd planuje również przekazanie comiesięcznych dodatków w wysokości tysiąca złotych na każde dziecko.

Iwona Maczalska,
PIT.pl