Podatki i opłaty lokalne 2017

Katarzyna Sudaj 08.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

5 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku

Źródło: YAY foto

To już drugi rok z rzędu, gdy zostały obniżone maksymalnestawki podatków i opłat lokalnych. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Oczywiście nie oznacza to automatycznej obniżki dotychczasowych stawek w danej gminie. Obwieszczenie ministra podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Gminy mogą, ale nie muszą ustalać swoich stawek na najwyższym poziomie. Jednak te gminy, które w 2016 roku uchwaliły na swoim terenie najwyższe możliwe stawki podatków i opłat loklanych, będą musiały je obniżyć na początku 2017 roku.

Stawki podatków i opłat lokalnych 2017

Podatki lokalne 2015-2017
Podatek od:Stawka 2015Stawka 2016Spadki 2015/2016Stawka 2017Spadki 2016/2017

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł

0,89 zł

-0,01 zł

0,89 zł

0,00 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł

4,58 zł

0,00 zł

4,54 zł

-0,04 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

0,47 zł

0,00 zł

0,47 zł

0,00 zł

budynków mieszkalnych

0,75 zł

0,75 zł

0,00 zł

0,75 zł

0,00 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,13 zł

22,86 zł

-0,27 zł

22,66 zł

-0,20 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł

10,68 zł

-0,12 zł

10,59 zł

-0,09 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł

4,65 zł

-0,05 zł

4,61 zł

-0,04 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł

7,68 zł

-0,09 zł

7,62 zł

-0,06 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

821,45 zł

811,60 zł

-9,85 zł

804,30 zł

-7,30 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1370,38 zł

1353,94 zł

-16,44 zł

1341,76 zł

-12,18 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

1610,10 zł

-14,62 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

3072,52 zł

-27,90 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

1878,43 zł

-17,05 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

2374,85 zł

-21,56 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

3072,52zł

-27,90 zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

1610,10 zł

-14,62 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

1878,43 zł

-17,05 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

2374,85 zł

-21,56 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1918,50 zł

1918,50 zł

0,00 zł

1901,24 zł

-17,26 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2425,51 zł

2425,51 zł

0,00 zł

2403,69 zł

-21,82 zł

opłata targowa

767,68 zł

758,47
 zł

-9,21 zł

751,65 zł

-6,82 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,20 zł

2,18 zł

-0,02 zł

2,17 zł

-0,01 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,13 zł

3,10 zł

-0,03 zł

3,08 zł

-0,02 zł

opłata uzdrowiskowa

4,32 zł

4,27 zł

-0,05 zł

4,24 zł

-0,03 zł

posiadania psów

121,50 zł

120,05 zł

-1,45 zł

118,97 zł

-1,08 zł

opłata reklamowa

x

2,50 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

obowiązuje
od 11 września 2015

2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

-0,05 zł

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Katarzyna Sudaj, PIT.pl