Podatek VAT przy imporcie z Chin

Podatek VAT przy imporcie z Chin

Przedsiębiorca importujący towary z krajów trzecich ma trzy możliwości opłacenia VAT-u. Większość polskich importerów korzysta z odprawy fiskalnej w Hamburgu lub innych portach zagranicznych ze względu na korzystniejsze warunki – odprawiając się w krajach zachodniej Unii Europejskiej można rozliczyć VAT w deklaracji VAT-7, a zapłacić go dopiero po sprzedaży towarów. Przy odprawie w Polsce jest to bardzo utrudnione.

1. Podatek VAT płaci się w momencie odprawy celnej – jeżeli jest to odprawa celna standardowa, która odbywa się w polskim porcie przeznaczenia (np. Gdyni, Gdańsku, Szczecinie). Towar zostaje zwolniony, gdy agencja otrzyma potwierdzenie zapłaty VAT-u oraz cła. Jeżeli importer płaci bezpośrednio na konto Izby Celnej, musi zaczekać aż należność zostanie zaksięgowana na koncie urzędu – dopiero wówczas towar otrzyma prawo wjazdu na teren kraju.

Koszt standardowej odprawy celnej to 150 zł. Większym problemem jest fakt, że przedsiębiorca musi zapłacić podatek VAT od towarów, które nie przyniosły jeszcze zysku. Stąd opcja odprawy standardowej jest popularna wśród firm, które mają do zapłacenia niewielką kwotę lub też wśród importerów z dużym zapleczem finansowym.
 

2. Odprawa celna w procedurze uproszczonej (z odroczonym VAT-em) – na początku warto uprzedzić, że nie każda agencja celna posiada pozwolenie na stosowanie tej procedury, a te które je posiadają zastrzegają sobie prawo do odmowy takiej odprawy w przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do wypłacalności i rzetelności firmy. W efekcie z możliwości odroczenia VAT-u korzystają głównie firmy duże, o wiarygodności potwierdzonej licznymi poprzednimi transakcjami. Na czym polega odroczenie płatności VAT? Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 33a ustawy o VAT, podatek może zostać rozliczony w deklaracji VAT-7 (jeśli importer rozlicza się co miesiąc) lub VAT-7D (jeśli rozlicza się co kwartał).

Dla większości firm okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeśli więc ładunek został sprowadzony w marcu, to do 25 kwietnia importer musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego deklarację z rozliczeniem podatku należnego z tytułu importu.

Procedura uproszczona wymaga przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających wiarygodność firmy. Są to zaświadczenia o niezaleganiu z:

  • opłacaniem podatków (wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy. W przypadku spółki cywilnej oraz spółki jawnej zaświadczenie powinni przedstawić także wszyscy wspólnicy spółki);
  • opłacaniem cła i akcyzy (wystawione przez właściwą Izbę Celną);
  • opłacaniem składek (wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
  • oraz potwierdzenie rejestracji jako czynnego podatnika VAT (wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy).

Podatnicy korzystający z odprawy uproszczonej są zobowiązani do aktualizacji ww. zaświadczeń co 6 miesięcy i przedstawienia ich właściwemu organowi.

3. Odprawa celna fiskalna w Hamburgu lub innych portach europejskich (Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia) – jest bardzo popularna wśród polskich importerów. Importer, który dokona tam odprawy, będzie rozliczał VAT w deklaracji VAT-7. Jednakże w przeciwieństwie do polskiej procedury uproszczonej opisanej w punkcie powyżej, podatek nie musi zostać zapłacony w najbliższym okresie rozliczeniowym. Wolno go uiścić dopiero po sprzedaży towarów. Co istotne, agencje celne nie mogą odmówić importerom tej możliwości (pod warunkiem, że importer jest płatnikiem VAT UE). Praktycy zwracają uwagę także na znacznie mniejszą biurokrację - o ile w Polsce trzeba zarejestrować upoważnienia dla agencji celnej w systemie PDR, to w zagranicznych agencjach potrzebne są jedynie skany upoważnień.

Podatek VAT z tytułu wprowadzenia towaru do obrotu w porcie zagranicznym rozliczany jest w Polsce w deklaracji VAT na podstawie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy towar po odprawie zostaje przetransportowany do kraju, tam rozładowany i ewentualnie sprzedawany. W przypadku, gdy miejscem docelowym importu są np. Niemcy i towar po odprawie nie opuszcza terytorium kraju w którym został odprawiony, nawet polski importer musi być zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i tam rozlicza ten podatek.

Autor: Piotr Burzyński, prezes zarządu firmy Importuj z Nami