Pobierz e-pity 2019

Podatek PCC z tytułu umowy sprzedaży

07.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez tych, którzy nie są przedsiębiorcami i nie zajmują się zawodowo działalnością handlową. Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące zasad opodatkowania powyższych umów. Stroną umowy sprzedaży, podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, może być każdy z nas. Dlatego warto wiedzieć: kto, kiedy, w jakiej wysokości oraz w jaki sposób powinien zapłacić ten podatek.


Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży jest porozumieniem zawartym między dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie (kupującemu), a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.


Kiedy dochodzi do zawarcia umów sprzedaży?

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą uzgodnienia wzajemnych zobowiązań przez sprzedawcę i kupującego, w szczególności poprzez określenie: kto komu sprzedaje, co sprzedaje oraz za jaką cenę.


Co najczęściej jest przedmiotem umów sprzedaży, które podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zwykle przedmiotem umów sprzedaży objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych są:

  • nieruchomości: grunty (działki budowlane, działki re - kreacyjne, działki rolne), budynki, lokale mieszkalne oraz użytkowe,
  • używane rzeczy ruchome, takie jak: samochody, motocykle, motorowery, przyczepy, pojazdy i maszyny rolnicze, sprzęt RTV,
  • prawa majątkowe, np.: użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawa autorskie, udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, wierzytelności.


Pod jakimi warunkami umowy sprzedaży podlegają podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych? 

Umowy sprzedaży podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są:

  • nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się w Polsce albo prawa majątkowe wykonywane w Polsce,
  • nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się za granicą albo prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta w Polsce.

<< czytaj całość (pdf)

Źródło: Ministerstwo Finansów