Pobierz e-pity 2019

Podatek od nieruchomości - w 2014 r. zapłacimy więcej

21.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Podatek od nieruchomości opłacany jest co do zasady w 4 ratach, z których pierwszą należy uiścić do 15 marca. Dla większości podatników decyzja ustalająca podatek na rok 2014 wskaże zobowiązanie w kwocie wyższej niż rok wcześniej.
 

Opodatkowanie zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego

Decyzja ustalająca zobowiązanie za rok 2014 wydawana jest przez gminy, które mają prawo stosować stawki podatku niższe niż maksymalne, określane ustawą. Podatek ten jednak z reguły pozostaje bliski najwyższemu. Tylko wyjątkowo gminy korzystają z prawa zwolnienia z opłaty lub obniżenia jej wartości ze względu na cel szczególny.

Stawki maksymalne za rok 2014 wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013, poz. 724). Przykładowo stawki maksymalne wynoszą:

 • odbudynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • od budowli - 2% ich wartości

Źródło: PS / PIT.pl