Pobierz nowe druki PIT na 2013 rok

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19 listopada, za sprawą którego zmianie ulegną niektóre deklaracji PIT mające zastosowanie do dochodów oraz strat uzyskanych przez podatników w 2012 roku.
 

<< pobierz aktualnie obowiązujące deklaracje PIT

Za sprawą rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 19 listopada w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1331) zmianie ulegną deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Nowe deklaracje można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-36 (18)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (8)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (18)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (8)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (4)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 objaśnienia

Powyższe wzory deklaracji PIT mające zastosowanie od stycznia przyszłego roku wejdą w życie 14 grudnia 2012 roku.

Iwona Karkus
PIT.pl