Płatność podzielona od 1 listopada 2019 r. a nie od 1 września

09.08.2019 08:27 (aktualizacja: )

Ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza dopiero od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców. Pierwotnie miało to nastąpić 1 września. To efekt starań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wnioskowane przez Rzecznika MŚP przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców zostało przyjęte – Sejm uchwalił ustawę.

split payment od 1 listopada 2019 roku

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

W dniu 16 maja 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych. Zakładał on m.in. wprowadzenie od 1 września 2019 r. obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do tego projektu.

» Obowiązkowy split payment zastąpi mechanizm odwróconego obciążenia

Pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie w nim zmian, w tym wydłużenie terminu wejścia w życie nowych obowiązków do dnia 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie, w tekście ustawy uchwalonym przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r., wspomniany termin został wydłużony do 1 listopada 2019 r.

Źródło: Rzecznik MSP

Płatność podzielonaZmiany w VAT