Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-WZ długi jak PIT-37. Instrukcja do PIT-WZ długa jak powieść science-fiction

Piotr Szulczewski 21.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Dla wszystkich tych, którzy liczyli, że wniosek do urzędu skarbowego będzie krótki i bezproblemowy mamy spore rozczarowanie – nie uprości on zasad rozliczeń podatkowych, a może spowodować sporo nowych wątpliwości. Czytaniu samej instrukcji wypełniania PIT-WZ należy poświęcić kilka wieczorów.

PIT-WZ długi jak PIT-37. Instrukcja do PIT-WZ długa jak „wojna i pokój”.
Źródło: FORUM

Największe dylematy polegać mogą na prawidłowym wskazywaniu w PIT-WZ kosztów uzyskania przychodów oraz kwot ulg podatkowych. Raz podane wartości nie mogą być korygowane aż do momentu, w którym dochodzi do sporządzenia PIT-37 za podatnika (a zatem zmienić można dopiero sporządzoną deklarację i to już po jej „akceptacji przez podatnika”).

W zakresie kosztów podatkowych pojawia się pytanie ile miesięcy pracy wpisać, gdy podatnik pracował w kilku miejscach – czy ma to być ilość z jednej umowy czy łącznie z obu umów.

Przykład

Podatnik pracuje w firmie A od stycznia do lipca, a w firmie B od maja do grudnia. Pytaniem pozostaje, czy wpisać należy 12 miesięcy, czy 7 +8 = 15 miesięcy.

W przypadku kosztów obliczanych procentowo, z umowy o dzieło, zlecenie, praw autorskich – nie można wpisać w PIT-WZ kwot kosztów faktycznie wydatkowanych, wyższych niż przysługująca norma 20% lub 50%.

Ponadto stosowanie ulg podatkowych nie zwalnia podatnika z obowiązku znajomości zasad rozliczania wydatków na cele rehabilitacyjne czy odliczenia na dzieci. W efekcie zarówno w PIT-WZ w opcji kreatora, jak i aktywnego formularza dostępnego w ramach systemu e-deklaracji, samodzielnie ustalić należy kwotę przysługującej ulgi, a potem przepisać jej wartość.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Dodatkowo, rozliczanie ulgi na dzieci zmusza w PIT-WZ do składania deklaracji co do długości sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem (w podziale na miesiące). Dzieje się to na takich sanych zasadach, co w zwykłym PIT-37, a zatem nie występuje żadne ułatwienie. Ponadto nie można realizować pewnych funkcji, które dopuszcza ulga na dzieci. Zgodnie z przepisami art. 27f ust. 3 PIT w przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. W kreatorze nie ma możliwości rozliczania ulgi według 1/30 kwoty, za każdy dzień.

Niedopuszczalnym jest również wysyłka PIT-WZ za pośrednictwem pełnomocnika.

Zastanawiać będzie również przypadek, gdy po wypełnieniu PIT-WZ w okresie oczekiwania na PIT przygotowywany przez Urząd Skarbowy, podatnik samodzielnie sporządzi i wyśle deklarację podatkową (bo np. zapomni lub znudzi mu się czekanie). W takim przypadku i tak otrzyma z urzędu sporządzonego PIT-a. Problem w tym, że będzie on również ważny i jeśli podatnik zaakceptuje go lub nie wniesie do końca kwietnia do niego zastrzeżeń, to będzie to deklaracja równoważna tej złożonej przez niego wcześniej. W takim przypadku nie do końca można być pewnym, która z deklaracji będzie wówczas tą prawidłową, gdyż żadna z nich nie będzie korygowała poprzedniej (obie będą „złożeniem zeznania”, a nie korektą poprzedniego rozliczenia podatkowego).

Piotr Szulczewski, PIT.pl