Ostatnie dni na złożenie PIT-14

27.01.2012 09:00 (aktualizacja: )

Tylko do 31 stycznia 2012 roku spółdzielnie mieszkaniowe i banki prowadzące kasę mieszkaniową mogą złożyć swoją deklarację PIT-14.

PIT-14 jest deklaracją, na której składa się informacje o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, a także wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.

Na spółdzielniach mieszkaniowych ciąży obowiązek sporządzenia informacji za rok kalendarzowy o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba, że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W terminie do 31 stycznia podatnik powinien złożyć informację w kilku egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy,
  • drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
     
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-14 (6)Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Najnowszy wzór PIT-14 został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wzoru informacji sporządzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1539).
 

Iwona Karkus,
Bankier.pl