Ostatnie dni na przekazanie zaświadczeń o zarobkach emerytów i rencistów do ZUS

Iwona Maczalska

Zbliża się kolejny ważny termin przekazania dokumentów do ZUS przez płatników składek. Chodzi o zaświadczenia o zarobkach zatrudnionych emerytów i rencistów. 

Tylko do 1 marca płatnicy zatrudniający emerytów lub rencistów mają czas na sporządzenie zaświadczenia o osiąganych przez nich zarobkach w 2020 roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego płatnicy ZUS zobowiązani są do powiadomienia organu rentowego o przychodzie zatrudnionych przez nich emerytów lub rencistów, uzyskanym w minionym roku. Ostateczny termin w 2021 roku mija 1 marca. 

 Zaświadczenie o zarobkach emeryta i rencisty

Źródło: shutterstock

Kto zobowiązany jest wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Obowiązek wystawiania zaświadczeń o zarobkach emerytów i rencistów dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę, służby, umowy o pracę nakładczą, lecz także osoby podejmujące pracę za granicą, czy też osoby samozatrudnione. Przy czym osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są samodzielnie wysłać oświadczenie do ZUS o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z obowiązku tego zwolnione są z kolei osoby zarobkujące na podstawie umowy o dzieło, chyba że umowa ta podlega składkom ZUS, a także osoby uzyskujące wynagrodzenie z tytułu pracy twórczej i artystycznej.

Limity zarobków emerytów i rencistów

Powyższy obowiązek wynika z istnienia limitu zarobków, jakie może uzyskać osoba pobierająca rentę lub wcześniejszą emeryturę. W myśl obowiązujących przepisów ustawy o FUS zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia emeryta lub rencisty następuje po przekroczeniu limitu przychodu.

Aktualnie obowiązujący limit miesięczny po przekroczeniu którego emerytura lub renta zostanie zmniejszona (obowiązujący od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku) wynosi 3618,30 zł. Natomiast po przekroczeniu kwoty 6719,70 zł emerytura bądź renta zostanie całkowicie zawieszona (130% minimalnego wynagrodzenia). 

Warto pamiętać, że zawieszenie i zmniejszenie świadczeń nie obowiązuje:

  • kobiet po 60 roku życia;
  • mężczyzn po 65 roku życia;
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie;
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

PPK emeryturaZUS