Ostatni dzwonek na PIT dla pracownika i zawiadomienie ZUS

27.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Do 28 lutego należy przekazać pracownikowi i fiskusowi informację PIT-11 i PIT-8C za 2017 rok oraz poinformować ZUS o dochodach emerytów i rencistów. Zostały tylko dwa dni na wypełnienie tego obowiązku.

Ostatni dzwonek na PIT dla pracownika i zawiadomienie ZUS
Ostatni dzwonek na PIT-11 / YAY foto

Do północy w środę 28 lutego 2018 roku płatnicy PIT muszą przesłać PIT-11 w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego oraz PIT-11 w dowolnej formie do pracownika. Dlaczego niektórzy podatnicy mogą wysłać PIT-11 w formie papierowej, a inni muszą zrobić to elektronicznie? Forma wysyłki zależy od tego, kto jest płatnikiem i ilu pracowników zatrudnia:

Forma wysyłki do US Płatnikiem jest:
Biuro rachunkowe Podmiot rozliczający
1-5 podatników
Podmiot rozliczający
6 i więcej podatników

Papierowa

Nie ma możliwości wysyłać papierowo

Może składać druki papierowe

Nie może składać druków papierowych

Elektroniczna (ePUAP lub e-podpis)

Musi obowiązkowo elektronicznie

Może (jeśli chce) elektronicznie

Musi obowiązkowo elektronicznie

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Czy pracownik, który w środę 28 lutego 2018 roku nie otrzyma PIT od pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku pobierania w 2017 roku renty, emerytury lub innych świadczeń ZUS jak zasiłki chorobowy lub macierzyński) powinien się martwić? Nie, jeśli spodziewa się otrzymać to pismo listem poleconym. Wówczas prawidłowo nadana przesyłka ostatniego dnia lutego, dotrze do nich najprawdopodobniej w pierwszych dniach marca.

<< Nie otrzymałem PIT-11/PIT-8C – co robić? >>

 

Do końca lutego poinformuj ZUS o swoich dochodach

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a mają dodatkowe dochody, do końca lutego powinni poinformować ZUS o ich wysokości. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone.

/ks