Odwiedzi Cię inspektor PIP: musisz go wpuścić

15.04.2011 10:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorca, w którego firmie Państwowa Inspekcja Pracy zamierza wszcząć kontrolę ma obowiązek wpuścić na teren zakładu inspektorów PIP, a także umożliwić im wykonywanie ich zadań służbowych.

Są jednak i tacy przedsiębiorcy, którzy za wszelką cenę próbują wymigać się od kontroli PIP. Wówczas odmawiają prowadzenia rozmowy z inspektorami, a także uniemożliwiają im wejście na teren zakładu pracy.

Taka sytuacja miała miejsce w pewnej firmie zajmującej się skupem i sprzedażą surowców wtórnych. Zakład prowadził działalność w wydzielonych jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w sześciu miejscowościach. Przedsiębiorca odmówił uczestniczenia w kontroli, wyraził jednak zgodę na jej przeprowadzenie.

Jak podają inspektorzy PIP, kontrola wykazała nie tylko niewykonanie ośmiu decyzji, będących wynikiem poprzedniej kontroli, ale również nowe nieprawidłowości, w tym stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Wydano decyzje natychmiastowej likwidacji nieprawidłowości.

Po pewnym czasie i w ustalonym wcześniej terminie, inspektorzy zjawili się na ponowną kontrolę. Pracodawcy nie było jednak w firmie, nie odbierał on także telefonów. Pracownice biura odmówiły potwierdzenia wręczenia żądania i upoważnienia przedłużającego okres kontroli, ponieważ „pracodawca zakazał przyjmowania dokumentów” od inspektora pracy. Wykonały jedynie kopię żądania i upoważnienia, które pozostały w biurze.

<< czytaj całość

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl