Odstąpienie od ukarania metodą na grzywnę za niezłożenie deklaracji PIT w terminie?

Piotr Szulczewski 08.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiMinął już tydzień od ostatecznego terminu na złożenie deklaracji podatkowej. Przezorni spóźnialscy wystąpili z czynnym żalem przez pierwsze kilka dni maja. Ci, którzy dopiero teraz przypomnieli sobie o rozliczeniu podatków muszą liczyć się z wezwaniem do złożenia wyjaśnień i grzywną. Czy jest szansa na jej uniknięcie?

Za niezłożenie deklaracji podatkowej podatnik musi liczyć się z karą za wykroczenie skarbowe, która może wynieść od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwu krotności, czyli od 168 złotych do 33600 zł. Gdy kwota narażonego na uszczuplenie podatku, poprzez niezłożenie deklaracji przekracza 8400 zł, podatnik musi liczyć się z poważniejszymi sankcjami. Z reguły postępowanie kończy się jednak nałożeniem mandatu karnego, którego wysokość nie może przekroczyć 3360 zł.

Co grozi podatnikowi za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie?

Odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe powoduje, że podatnik ma prawo oprócz uiszczenia kary wymierzonej w postępowaniu mandatowym przez organ skarbowy, odwołać się od jej wysokości i wystąpić do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i odstąpienie od ukarania (wymierzenia kary).

Sytuacja taka będzie miała miejsce przede wszystkim w przypadku, gdy dany wypadek zasługuje na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.

Przykład

Podatnik został oddelegowany do pracy za granicę na okres 3 miesięcy w lutym 2014 r. W Polsce nie posiada rodziny. PIT-11 został mu przesłany na adres miejsca zameldowania w Polsce. Pierwszego dnia po powrocie do Polski, 15 maja 2014 r. podatnik zjawił się w urzędzie skarbowym i złożył deklaracje podatkową uiszczając jednocześnie 50 zł zaległego podatku. Jednocześnie ze złożeniem deklaracji złożył oświadczenie, że nie był w stanie z miejsca, w które został oddelegowany, złożyć prawidłowo wypełnionej deklaracji.

Oczywiście odstąpienie od ukarania będzie wyjątkiem od reguły, w której sąd przychyli się do stanowiska organu skarbowego i utrzyma w mocy grzywnę nałożoną przez organ.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl