Odpis na ZFŚS 2012

Katarzyna Sudaj

16.02 Odpis na ZFŚS 2012

Katarzyna Sudaj Bankier.plWysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku pozostaje bez zmian i wynosi tyle samo, co w 2011 roku. Również świadczenia urlopowe pozostaną raczej na tym samym poziomie, gdyż ich maksymalna wysokość nie może przekraczać wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.) wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Jednak od 1 stycznia 2012 roku do ustawy wpisano art. 5a. , który stanowi: W 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. Tym samym podstawa do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2012 roku pozostała taka sama, jak była w 2011 roku. Limity nie zmieniają się.

Odpis na ZFŚS
1.093,93 zł Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy)
1.458,57 zł Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach
145,86 zł Na jednego zatrudnionego młodocianego I rok nauki
175,03 zł II rok nauki
204,20 zł III rok nauki

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekraczać wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne. Stanowi ono przychód dla pracownika i jest kosztem uzyskania przychów pracodawcy. Jeżeli pracodawca prowadzi ZFŚS kosztem jest odpis na ten fundusz, wypłaty z funduszu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
 

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

UWAGA: Wyższy ZUS także dla nowych firm

Z uwagi na wzrost wynagrodzenie minimalnego w 2012 roku, rosną również składki ZUS społeczne, które będą opłacali przedsiębiorcy korzystający z dwuletniej ulgi ZUS dla nowo powstałych firm.

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD