Odpis 1% będzie znacznie trudniejszy niż rok wcześniej

Piotr Szulczewski 09.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiOd przyszłego roku znaczna część podatników dokona wysyłki deklaracji podatkowych za pośrednictwem profilu podatnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Spowodować może to lawinowy odpływ pieniędzy przekazywanych obecnie do organizacji pożytku publicznego.

Portal Ministerstwa Finansów samodzielnie generować będzie deklarację podatkową, którą podatnik może zaakceptować lub modyfikować. Po zalogowaniu się na swoje konto na portalu, podatnik uzyska do wglądu projekt swojej deklaracji podatkowej, która sporządzona będzie na podstawie danych przesłanych do urzędów skarbowych przez płatników podatku do końca stycznia lub lutego (w zależności od przyjętej formy przesyłania druków przez płatników).

Projekt deklaracji podatkowej nie będzie zawierał żadnych ulg i odliczeń, oprócz pobranych i opłaconych składek ubezpieczeniowych (ZUS i zdrowotnej). Na podstawie takiego druku, cała wartość podatku (w tym pobranych zaliczek) przekazywana będzie do budżetu państwa. Od decyzji podatnika zależeć zatem będzie, czy druk prześle w formie niezmienionej, czy skontroluje go i zmieni kształt modyfikując zarówno ulgi podatkowe, jak i wprowadzając odpis 1% podatku.

Szacując, że obecnie ok. 1/3 podatników niechętnie oddaje 1% podatku na rzecz OPP a znaczna część korzystających z rozliczeń przez internet podaje organizację pożytku publicznego jedynie ze względu na narzucanie jej przez wykorzystywany program do rozliczeń należy przypuszczać, że podatnicy ci nie zdecydują się samodzielnie wskazać organizacji, na której konto wpłynie 1% podatku.

Organizacje pożytku publicznego nie mogą liczyć również na podatników, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych. Będą to głównie osoby samotne lub małżonkowie bezdzietni, rozliczający się samodzielnie. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które dotychczas rozliczane były za pośrednictwem płatnika – pracodawcy (PIT-40) lub organu rentowego (PIT-40A).

Co do zasady deklarację złożyć będzie można poprzez akceptację jednym dotknięciem klawiatury komputera. Wątpliwe jest, by statystycznie osoba, która nie jest zmuszona do wypełniania deklaracji – samodzielnie zmobilizowała się do ponownego jej wypełnienia ze względu na przekazanie 1% podatku.

Wydaje się zatem, że w roku przyszłym organizacje pożytku publicznego muszą liczyć się ze znaczącym spadkiem wpływów z akcji 1% podatku.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl