Pobierz e-pity 2019

Odliczenie VAT od paliwa - dziś dowiemy się, ile fiskus stracił na nowych przepisach

Piotr Szulczewski 25.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

25.02 Odliczenie VAT od paliwa - dziś dowiemy się, ile fiskus stracił na nowych przepisach

Piotr SzulczewskiDziś mija termin składania deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r. Mija więc termin, w którym po raz pierwszy skorzystać można z upragnionego prawa odliczania 100% podatku VAT od nabycia, leasingu oraz kosztów paliwa i eksploatacji samochodów innych niż osobowe o niewielkiej dopuszczalnej ładowności.

Od 1 stycznia odliczenie VAT w 100% możliwe jest m.in. w przypadku innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Właściciele pojazdów tego rodzaju uprawnieni są do rozliczania VAT od nabytego w styczniu paliwa oraz części eksploatacyjnych. Pełne odliczenie przysługuje również w przypadku nabycia w styczniu pojazdów klasyfikowanych zgodnie z powyższą zasadą do innych niż osobowe.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

Liczba miejsc i dopuszczalna ładowność określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, przy czym nie jest to jedynie dowód rejestracyjny, lecz wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo homologacji. Jeżeli w dokumentach nie ma określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, pozbawione prawa pełnego odliczenia VAT.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl