Odlicz od dochodu składki ZUS społeczne

Piotr Szulczewski 03.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS.  

UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika. U pracownika w PIT-11 wymienione są składki które pobrał za niego płatnik – pracodawca, a które uznawane są za finansowane z jego wynagrodzenia brutto (czyli które pomniejszają kwotę brutto powodując, że dostaje mniej wynagrodzenia do ręki). U przedsiębiorcy odliczenie dotyczy wszystkich opłacanych przez niego za siebie lub współpracujących z nim składek. 

Zapraszamy na bezpłatne dyżury podatkowe. Kolejne konsultacje już 4-5 kwietnia

Innego rodzaju odliczenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tu odliczamy bowiem kwotę składek nie od dochodu, lecz od podatku, a zatem jest to dla nas znacznie korzystniejsze odliczenie. 

Rodzaj składki Odliczenie od dochodu Odliczenie od podatku
Zdrowotna nie tak
Emerytalna tak nie
Rentowa tak nie
Wypadkowa tak nie
Chorobowa tak nie

Osoba zatrudniona a składki ZUS

Za osoby zatrudnione składki opłaca płatnik. Oznacza to, że miesięczne wynagrodzenie brutto zostanie przez niego obniżone o składki ZUS, koszty uzyskania przychodu i wypłacone w kwocie netto. Powoduje to, że na koniec roku płatnik deklaruje (w PIT-11), ile składek z wynagrodzenia podatnika pobrał w tym roku podatkowym. 

Za osoby zatrudnione składki opłaca płatnik. Mimo to składki pracownika dzielą się na dwie grupy: składki płacone przez płatnika za zatrudnionego w jego imieniu oraz składki finansowane przez płatnika. Ta druga grupa składek obciąża bezpośrednio portfel przedsiębiorcy i nie wpływa na wartość uzgodnionego z zatrudnionym wynagrodzenia brutto (są one zaliczane do kosztów pracodawcy i nie podlegają odliczeniu w PIT pracownika). W praktyce w PIT-11 pracownik dostaje wyłącznie kwotę, którą musi wpisać do swojego PIT, a zatem tę kwotę finansowaną przez pracownika i opłacaną przez pracodawcę.

<< czytaj całość

Piotr Szulczewski
PIT.pl