Od stycznia 2012 nowa podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym

02.12 Od stycznia 2012 nowa podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym

Od 1 stycznia 2012 roku zmianie ulegnie podstawa wymiaru składek ZUS  dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

W świetle obowiązujących przepisów osoby przebywające na urlopie wychowawczym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do renty lub emerytury, podlegają jedynie obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uzyskana w danym roku kalendarzowym – w tym roku jest to kwota 1386 zł.

Wzrosło wynagrodzenie przeciętne w trzecim kwartale 2011 roku

Wraz z początkiem nowego 2012 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  pracowników przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie nie jak dotychczas kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kalendarzowym, lecz kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale. I tak w myśl nadchodzących zmian podstawa wymiaru składki w pierwszych dwóch miesiącach roku 2012, biorąc pod uwagę 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2011 roku, wynosić będzie 2.049,6 zł (jego pełna wartość to 3416,00 zł). Podstawa obowiązywać będzie przez styczeń i luty 2012 r., w marcu ulegnie zmianie w związku z przeciętnym wynagrodzeniem za IV kwartał 2011 r.

Ustalenie to jest zgodne z zasadą, że składka w nowej wysokości będzie obowiązywała dopiero od trzeciego miesiąca następnego kwartału, po kwartale, za który jest ogłoszona.

Przepisy ustawy jakie wejdą w życie w styczniu przyszłego roku wprowadzają jednak pewne ograniczenie wskazując, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Podobnie jak w latach poprzednich zgłoszenie wysokości składek dokonywać będzie pracodawca na druku ZUS RCA , natomiast źródłem finansowania pozostanie budżet państwa. Nie zmieni się również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które należy naliczać od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Iwona Karkus
Bankier.pl