Od poniedziałku zmiana wskaźników ZUS

29.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Obniżenie wynagrodzenia przeciętnego w drugim kwartale 2013 roku skutkuje niższym wynagrodzeniem uczniów oraz niższymi limitami ograniczenia emerytury czy ograniczenia składek ZUS od 1 września 2013 roku. 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. podano, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3.612,51 zł.

Stawka Okres
3.612,51 złII kwartał 2013
3.740,05 zł I kwartał 2013

>>> archiwalne wysokości wynagrodzenia przeciętnego

Wynagrodzenie uczniów

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2013 roku (3.612,51 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 września do 31 listopada 2013 roku. Skoro spadło wynagrodzenie przeciętne, to i uczniowie od września zarobią mniej o kilka złotych. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
144,50 zł180,63 zł216,75 zł01.09.2013
149,60 zł 187,00 zł 224,40 zł 01.06.2013

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Spadek wynagrodzenia przeciętnego skutkuje niższym miesięcznym limitem wymiaru składek ZUS w miesiącach wrzesień, październik i listopad br. Od 1 września 2013 roku podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 roku).

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2013111.390,00 złIX-XI9.031,28 zł
VI-VIII.2013 9.350,13 zł

Ograniczenie emerytury - limity

1 września 2013 roku zmienia się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. To kolejny wskaźnik, który wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia.
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.528,80 zł*4.696,30 zł*01.09.2013
2.618,10 zł* 4.862,10 zł* 01.06.2013

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Iwona Karkus
PIT.pl