Od pizzy „na wynos” odliczysz VAT

Piotr Szulczewski 28.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

28.04 Od pizzy „na wynos” odliczysz VAT

Piotr SzulczewskiPodatnicy nie mają możliwości odliczać VAT od usług gastronomicznych. Pizza dostarczana klientowi do jego biura lub przekazywana w opakowaniu „na wynos” nie stanowi jednak usługi gastronomicznej.

Niewątpliwym pozostaje rozróżnienie między usługą gastronomiczną (PKWiU 56,1) oraz cateringiem (PKWiU 56.2). Należy zatem ustalić, co podatnik nabywa, kupując pizzę „na wynos”. Wydaje się niewątpliwe, że nie jest to usługa gastronomiczna, za którą uznać należy nie tylko przekazanie gotowego towaru do spożycia, ale również ogół czynności związanych z jego podaniem. Zdecydowanie należy zatem przyznać prawo do odliczenia VAT od pizzy na wynos. Pizza spożywana w lokalu będzie już usługą gastronomiczną, bez prawa odliczania podatku VAT.

Pizza „na wynos” – dostawa towaru czy usługa

Niezależnie od prawa odliczenia VAT od dostawy gotowych posiłków na wynos, zastanowić należy się nad tym, czy dochodzi do dostawy towarów, czy do świadczenia na rzecz kupującego usługi. W orzeczeniu C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien A/S vs Finanzamt Flensenburg) ETS wskazał, że gdy wydaniu towaru (posiłku) towarzyszy szereg dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem, podaniem etc. tego towaru (posiłku), to wówczas zasadniczo mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, a nie z dostawą towarów.

Dla ustalenia, czy dane transakcje stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług, należy uwzględnić wszystkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji w celu zidentyfikowania jej cech charakterystycznych. W przypadku usługi do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (szatnia itp.), umeblowanie i zastawa stołowa. Zdaniem Trybunału sytuacja wygląda jednak odmiennie, jeśli transakcja dotyczy posiłków „na wynos” i nie obejmuje usługi mającej na celu uzyskanie wzrostu konsumpcji na miejscu przy odpowiednim podaniu potrawy.

Pizza jako dostawa towaru ze stawką 5%?

Jak wskazał ETS, przy sprzedawaniu posiłków na wynos mamy do czynienia tylko z wydaniem gotowego posiłku do spożycia przy wcześniejszym przygotowaniu go. Nie występują typowe czynności dodatkowe – miejsce, obsługa, sprzątanie. Stąd nie jest poglądem błędnym twierdzenie, że sprzedaż taka może być traktowana jako dostawa towarów. W odróżnieniu od usługi cateringu lub gastronomicznej dostawa opodatkowana byłaby 5% stawką VAT (w miejsce standardowo stosowanej stawki 8%). Ze stawki 5% VAT korzystać mogą towary sklasyfikowane jako ,,Gotowe posiłki i dania”, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU 10.85.1). Zastosowanie tej stawki jest jednak podważane zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy (por. np. I SA/Rz 176/12, Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012.04.24)

Piotr Szulczewski,

VAT.pl