Od kwietnia nie sprzedasz już auta bez VAT

Piotr Szulczewski 21.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

21.02 Od kwietnia nie sprzedasz już auta bez VAT

Piotr Szulczewski

Kolejna zmiana w zakresie podatku VAT od aut spowoduje opodatkowanie każdej sprzedaży auta firmowego. Od 1 stycznia zwolniona z VAT pozostawała dostawa auta nabytego z prawem częściowego odliczenia VAT przy wcześniejszym jego nabyciu. Od kwietnia reguła ta ulegnie usunięciu na poczet prawa odliczenia nieodliczonego dotychczas VAT.

Podatnik sprzedający auto po 1 kwietnia 2014 r. będzie zmuszony naliczyć VAT i opodatkować sprzedaż 23% stawką podatku. Stawkę zastosuje niezależnie od tego, czy sprzedaży dokona po 6 miesiącach używania pojazdu, czy przed tym okresem i niezależnie od całkowitego czy częściowego prawa do odliczenia podatku VAT.

Do kwietnia obowiązywać będzie zasada zastosowania stawki zwolnionej przy autach nabytych z częściowym odliczeniem VAT – 60% nie więcej niż 6000 zł i odpowiednio 50% nie więcej niż 5000 zł. Zasada ta od kwietnia ulegnie usunięciu.

Jako rekompensata podatnicy zyskają prawo korekty VAT, którego nie mieli prawa odliczyć przy nabyciu. Prawo korekty możliwe będzie przez okres 60 miesięcy, a w przypadku pojazdów o wartości do 15.000 zł – przez okres 12 miesięcy.

Dokonanie korekty podatku VAT rodzi pytanie również o skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub wartości ponoszonych kosztów traktowanych jako koszty podatkowe.

Podstawą zmian ma być rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyroku TSUE z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors(projekt z dnia 12 lutego 2014 r.).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl