Od jutra niższe odsetki podatkowe

06.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

06.03 Od jutra niższe odsetki podatkowe

Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP. W konsekwencji odsetki podatkowe ulegną kolejnemu obniżeniu.

Przypomnijmy, że poprzednia obniżka stóp miała miejsce 07 lutego 2013 roku.

W środę 06 marca br. po 2-dniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,50 pkt. proc. W efekcie od dziś obowiązują nowe, niższe stawki:

  • stopa referencyjna 3,25% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 3,59% w skali rocznej.

Stopa kredytu lombardowego spadła z 5,25 do 4,75%. Oznacza to, że od 07 marca 2013 roku zaczną obowiązywać niższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 12,5 % to 11,5 %. 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
12,5 % 9,38 % 07.02.2013
11,5 %8,63 %07.03.2013

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

07 marca 2013 spadną także odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
21% rocznie 07.02.2013
19% rocznie07.03.2013

Nowe kwoty odsetek od zobowiązań podatkowych a także odsetek maksymalnych zaczną obowiązywać od 07 marca 2013 roku.

archiwalne wysokości odsetek  

 

Iwona Karkus
PIT.pl