Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Nowy podatek od paliwa – opłata drogowa – nie tylko dla przedsiębiorców

Piotr Szulczewski 11.07.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-07-12

Zapowiadane są zmiany w przepisach dotyczących podatków bezpośrednich dotyczących paliw. Teoretycznie danina obciąży handlujących paliwami, w praktyce jednak automatycznie zostanie ona przeniesiona w cenie paliwa na podróżujących pojazdami i kupujących paliwa.

Nowy podatek od paliwa – opłata drogowa – nie tylko dla przedsiębiorców
Źródło: YAY foto

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, opłacie drogowej będzie podlegać wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych tj. czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi:

  1. 200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;
  2. 200 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;
  3. 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

W efekcie zmiany, przy przeniesieniu obciążenia na kierowców, należy spodziewać się wzrostu ceny benzyn silnikowych, olejów napędowych oraz biokomponentów, a także ich mieszanek o 20 gr za litr.

Stawki opłaty drogowej będą ulegać podwyższeniu analogicznie jak stawki opłaty paliwowej na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki opłaty drogowej będą ogłaszane przez ministra właściwego do spraw transportu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Niezależnie od podwyższenia cen paliwa, na handlujących paliwami spocznie kolejny obowiązek raportowy – przekazywać będzie trzeba informacje o opłacie drogowej oraz obliczać i wpłacać samą daninę w terminie:

  1. do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty albo
  2. określonym dla należności celnych

Obowiązek zapłaty opłaty drogowej będzie się przedawniał z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić.

Opłata drogowa stanowi przychód Funduszu Dróg Samorządowych i Krajowego Funduszu Drogowego w podziale po 50% dla każdego Funduszu. Ma być daniną celową, która służyć ma budowie i remontom krajowych dróg publicznych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl