Nowy druk NIP-2

Tuż przed Świętami opublikowano Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 241 poz.1618).

>>> PESEL zamiast NIP <<<

Dotychczasowy formularz NIP-2 (wersja 5) obowiązywał od 1 stycznia 2009 roku. Stary druk może być stosowany do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2011 r. Nowy druk NIP-2 (wersja 6) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2011 roku.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
NIP-2 (6)Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
nowość - obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku
NIP-2 (5)Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
obowiązuje do 30 czerwca 2011 roku lub wyczerpania nakładów
KS