Nowe limity podatkowe w 2015 roku: cz. II

Iwona Maczalska 01.10.2014 11:00 (aktualizacja: )

2014-10-02

Kurs euro z 1 października 2014 roku zmieni kwoty limitów określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limity stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku. Dziś NBP ogłosiło średni kurs euro równy 4,1792 zł.

Mały podatnik PIT i VAT

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

Rok Mały podatnik PIT
20151’200’000 €5’015’000 PLN
2014 1’200’000 € 5’068’000 PLN
Rok Mały podatnik VAT Mały podatnik VAT pośrednik
20151’200’000 € 5'015'000 PLN45’000 € 188'000 PLN
2014 1’200’000 € 5’068’000 PLN 45’000 € 190’000 PLN

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
201550'000 euro209'000 zł
2014 50'000 euro 211’000 zł

Do jakiej kwoty na ryczałcie?

Każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro626’880 zł 150’000 euro626’880 zł

* kurs EURO
 

1.10.2014 4,1792 zł

Podsumowując, limity uległy obniżeniu ze względu na spadek kursu euro.

Iwona Maczalska
PIT
.pl

Limity podatków na 2015 - część 1