Nowe kwoty najniższych świadczeń i dodatków ustalonych po waloryzacji w 2014 roku

07.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Nowe wysokości najniższych świadczeń

Nowe kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna - 844,45 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 648,13 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa - 1013,34 zł ,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 777,76 zł ,
 • renta socjalna - 709,34 zł.

Nowa kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego wynosi 991,39 zł

Nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych

Nowe, wyższe wysokości dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych wynoszą:

 • dodatek pielęgnacyjny - 206,76 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 388,62 zł,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji - 310,14 zł,
 • dodatek kombatancki - 206,76 zł,
 • dodatek za tajne nauczanie - 206,76 zł,
 • dodatek kompensacyjny - 31,01 zł,
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, a także świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wynoszą:
  • w wysokości maksymalnej (za 20 miesięcy pracy) - 206,76 zł,
  • w zależności od liczby miesięcy trwania pracy - od 10,36 zł (za jeden miesiąc) do 196,46 zł (za 19 miesięcy),
 • świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych - 709,34 zł; jeśli przysługuje ono osobie pobierającej: emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę socjalną, uposażenie wypłacane członkom rodziny sędziego lub prokuratora bądź też świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, to - podlega ono zmniejszeniu o 50% i wynosi 354,67 zł,
 • dodatek weterana poszkodowanego, ustalany od podstawy wymiaru stanowiącej kwotę najniższej emerytury, wynosi:
  • w wysokości maksymalnej 675,56 zł (powyżej 80% uszczerbku na zdrowiu),
  • w zależności od procentowego uszczerbku na zdrowiu - od 84,45 zł (uszczerbek na zdrowiu od 10% do 20%) do 506,67 zł (uszczerbek na zdrowiu od 61% do 80%).

<< czytaj całość

Źródło: broszura ZUS