Nowe druki VZM zwrot VAT za materiały budowlane

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji tekstu ujednoliconego na 1 września 2011 r. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 Nr 177, poz. 1468 ze zm.)

Od 1 września 2011 roku obowiązują nowe druki VZM, czyli deklaracje służące do ubiegania się o zwrot VAT za materiały budowlane.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5)Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszuraBroszura informacyjna Ministerstwa Finansów - ważna od 1 września 2011 r.

archiwalne wzory VZM

W związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2011 r., od 1 października 2011 obowiązują też nowe limity zwrotu VAT za materiały budowlane dotyczące wniosków składanych w IV kwartale 2011 roku.
Sprawdź limit ulgi budowlanej - zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2011.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl