Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Podatkowe

Ulga budowlana - zwrot VAT

Zwrot VAT za materiały mieszkaniowe od 2014 roku

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego mieszkania. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT ...

Wniosek złożony w II kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 12,195 % = 36.092,32 zł 30m2 * 4.228 zł =126.840 zł* 12,195 % = 15.468,14 zł
Wniosek złożony w II kwartale 2014 na FV:
22% VAT 4.228 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 4.228 zł 65,22 % 36.092 zł 15.468 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 9,959 % = 29.474,66 zł 30m2 * 4.228 zł = 126.840 zł * 9,959 % = 12.632 zł
22% VAT 4.228 zł 55,23 % 29.475 zł 12.632 zł
23% VAT 4.228 zł 55,23 % 29.475 12.632 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 12,195 % = 33.932,59 zł 30m2 * 3.975 zł =119.250 zł* 12,195 % = 14.542,54 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2014 na FV:
22% VAT 3.975 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 3.975 zł 65,22 % 33.933 zł 14.543 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 9,959 % = 27.710,92 zł 30m2 * 3.975 zł = 119.250 zł * 9,959 % = 11.876,11 zł
22% VAT 3.975 zł 55,23 % 27.711 zł 11.876 zł
23% VAT 3.975 zł 55,23 % 27.711 zł 11.876 zł

 

Podstawa prawna

  • Art. 1. 1.  ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468)
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
    (Dz.U. 2013 poz. 1304)

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj