Pomoc eksperta

Podatkowe

Ulga budowlana - zwrot VAT

Uwaga !

  • jak korzystać z ulgi budowlanej w 2014 roku?
  • jakie są najnowsze limity zwrotu VAT za materiały budowlane?
  • zakup jakich materiałów uprawnia do ubiegania się o zwrot VAT?

Zapraszamy do  poradnika Ulga budowlana zwrot VAT, w którym znajdziesz kompleksową informację oraz odpowiedzi na te i podobne pytania.

Wniosek złożony w IV kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 12,195 % = 35.349,65 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł* 12,195 % = 15.149,85 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2014 na FV:
22% VAT 4.141 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.141 zł 65,22 % 35.350 zł 15.150 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 9,959 % = 28.868,15 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł * 9,959 % = 12.372,07 zł
22% VAT 4.141 zł 55,23 % 28.868 zł 12.372 zł
23% VAT 4.141 zł 55,23 % 28.868 zł 12.372 zł

 

Wniosek złożony w I kwartale 2015
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.880 zł = 271.600 zł * 12,195 % = 33.121,62 zł 30m2 * 3.880 zł =116.400 zł* 12,195 % = 14.194,98 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2014 na FV:
22% VAT 3.880 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 3.880 zł 65,22 % 33.122 zł 14.195 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.880 zł = 271.600 zł * 9,959 % = 27.048,64 zł 30m2 * 3.880 zł = 116.400 zł * 9,959 % = 11.592,28 zł
22% VAT 3.880 zł 55,23 % 27.049 zł 11.592 zł
23% VAT 3.880 zł 55,23 % 27.049 zł 11.592

 

Podstawa prawna

  • Art. 1. 1.  ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468)
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
    (Dz.U. 2013 poz. 1304)

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj