Niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2013 roku

Piotr Szulczewski 03.09.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

22 sierpnia 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2013 r. wyniosła 3879 zł. Oznacza to, że od 1 października 2013 roku zaczną obowiązywać nowe – niższe niż w kwartale poprzednim, limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w IV kwartale 2013 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 roku limity zwrotu wyniosą:
 

Wniosek złożony w IV kwartale 2013
 Cena 1 m2 powierzchni (dla premii gwarancyjnej ogłaszana w poprzednim kwartale)Ile z każdej faktury może odliczać?Występuje pozwolenie na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 latPrace nie wymagają pozwolenia na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?

Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu)

VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł

70m2 * 3.879 zł = 271.530 zł * 12,195 % = 33.113,08 zł

30m2 * 3.879 zł =116.370 zł* 12,195 % = 14.191,32 zł

Wniosek złożony w II kwartale 2013 na FV:

22% VAT

3.879 zł

68,18 %

łącznie limit w II kw.

łącznie limit w II kw.

23% VAT

3.879 zł

65,22 %

33.113 zł

14.191 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?

 

Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł

70m2 * 3.879 zł = 271.530 zł * 9,959 % = 27.041,67 zł

30m2 * 3.879 zł = 116.370 zł * 9,959 % = 11.589,29 zł

22% VAT

3.879 zł

55,23 %

27.042 zł

11.589 zł

23% VAT

3.879 zł

55,23 %

27.042 zł

11.589 zł

Piotr Szulczewski

VAT.pl

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

Tylko do końca 2013 roku będzie można gromadzić faktury potwierdzające wydatki za materiały budowlane, w stosunku do których przysługuje zwrot VAT. Zmiana ta wynika z najnowszego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych ...