Niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane w II kwartale 2013 roku

21 lutego 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe - niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w II kwartale 2013 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 kwietnia do 31 czerwca 2013 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w II kwartale 2013
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.837 zł = 268.590 zł * 12,195 % = 32.754,55 zł 30m2 * 3.837 zł =115.110 zł* 12,195 % = 14.037,66 zł
Wniosek złożony w II kwartale 2013 na FV:
22% VAT 3.837 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
23% VAT 3.837 zł 65,22 %32.755 zł14.038 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.837 zł = 268.590 zł * 9,959 % = 26.748,88 zł 30m2 * 3.837 zł = 115.110 zł * 9,959 % = 11.463,80 zł
22% VAT 3.837 zł55,23 %26.749 zł11.464 zł
23% VAT 3.837 zł55,23 %26.74911.464

Limity nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z I kwartału 2013.
 

Iwona Karkus
PIT.pl