Niekonstytucyjne „nieujawnione źródła” już w Dzienniku Ustaw

Piotr Szulczewski 28.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Dnia 27 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw ukazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wskazujący na niezgodność z aktem podstawowym art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z okresu 1 stycznia 1998 – 31 grudnia 2006 r. Od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw liczyć należy 18 miesięcy, po których artykuł ustawy traci moc obowiązującą.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego za niezgodne z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) w związku z art. 64 ust. 1 (prawo do nienaruszalności własności) Konstytucji uznany został zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z kwestionowanym przepisem wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Przepis ustawy o podatku dochodowym traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Szulczewski
PIT.pl