Nie dostałeś UPO? Upewnij się, że Twój PIT został wysłany

Piotr Szulczewski 14.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaDokument UPO jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet. Stanowi on potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego.

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną. Jest on nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Brak statusu 200

Wysyłając deklarację PIT przez internet może się okazać, że nasza deklaracja otrzyma status inny niż status 200. Oznacza to, że deklaracja została sporządzona błędnie lub, że wystąpił problem z jej wysłaniem do urzędu skarbowego.

Deklaracja składana przez podatnika może uzyskać jeden z poniższych statusów:

  1. Status 200 – oznacza, że deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPO.

<< więcej o statusie 200

  1. Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłki,

<< więcej o statusie 401

  1. Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną,

<< więcej o statusie 411

  1. Status 412 – dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

<< więcej o statusie 412

  1. Status 414 – oznacza, negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedni.

<< więcej o statusie 414

Iwona Maczalska,
PIT.pl

Uwaga! Co zrobić jeśli nie dostałem UPO?

Piotr SzulczewskiBrak UPO po wysyłce deklaracji przez Internet nie powinien od razu wprowadzać paniki. Z reguły – w gorącym okresie składania zeznań podatkowych na druk czekać należy nawet do kilku – kilkunastu godzin. Przy dalszym braku odpowiedzi ze strony aplikacji Ministerstwa, warto zweryfikować wysyłkę, sprawdzić, czy na pewno uzyskaliśmy wcześniej numer referencyjny oraz czy druk nadal oczekuje na potwierdzenie. W skrajnych przypadkach rozwiązaniem może się okazać ponowna próba wysyłki druku, który powinien zostać wówczas odrzucony. Podobnie rozwiązanie praktyczne – choć nieprawidłowe – stanowi korekta o niewielką kwotę deklaracji podatkowej, uzyskanie UPO oraz ponowna jej korekta do wartości prawidłowych. Tej ostatniej metody tak naprawdę nie powinno się jednak stosować, gdyż korekta zawiera przez pewien czas wartości nieprawidłowe.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl