Nie dostałeś decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok? Nie masz obowiązku zapłaty w terminie

Katarzyna Sudaj 02.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

2018-03-08

Do 15 marca należy zapłacić pierwszą ratę (lub całą kwotę, gdy nie przekracza 100 zł) podatku od nieruchomości na 2018 rok. Do końca lutego podatnik powinien otrzymać decyzję określającą wymiar podatku od nieruchomości i od gruntów rolnych.

Nie dostałeś decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok
Nie dostałeś decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok / YAY foto
 

Brak decyzji podatkowej zwalnia z obowiązku zapłaty podatku

Do 28 lutego 2018 roku każdy właściciel mieszkania, domu czy gruntów (np. działki budowlanej) powinien otrzymać z urzędu gminy decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości na 2018 rok. Kto nie dostał decyzji podatkowej, nie musi płacić. Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeśli nie ma decyzji, nie ma też obowiązku zapłaty podatku, bo indywidualna decyzja musi być wydawana co roku.

 << Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku >>

Im później doręczenie decyzji, tym więcej czasu na zapłatę?

Jeśli decyzja podatkowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie, to podatnik ma 14 dni na uregulowanie tej należności. Ustawowa data 15 marca  może więc ulec przesunięciu o odpowiednią ilość dni równą opóźnieniu w dostarczeniu decyzji z wymiarem podatku.

Katarzyna Sudaj PIT.pl