Nie dostałem PIT-11 za 2015 r. Dostałem PIT-11, ale z błędami

Piotr Szulczewski 04.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Początek marca 2016 r. to termin, w którym u podatników znaleźć się powinny już wszystkie informacje PIT-11, PIT-11A i PIT-8C, niezbędne do sporządzenia rocznego rozliczenia podatku. Podatnik, który nie otrzymał tych informacji, ma niecałe dwa miesiące na ich pozyskanie lub na sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie danych pozyskanych w inny sposób. Ten sam czas posiadają podatnicy, by wyeliminować z PIT-11 ewentualne błędy i wykazać prawidłowo podatek dochodowy pobrany od pracowników lub innych zatrudnionych w 2015 roku.

Sprzedaż i zamiana udziałów nie będą już tak opłacalne podatkowo

Źródło: YAY foto

W pierwszych dniach marca do pracownika trafić powinny ostatnie, z terminowo wysłanych informacji PIT. W przypadku bowiem, gdy wysyłka pocztą lub inną formą listowną nastąpiła prawidłowo w ostatnich dniach lutego, dostarczenie PIT-11, PIT-8C lub PIT-11A nastąpić może w pierwszych dniach marca.Brak informacji powinien skłonić do następujących działań:

  • kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracodawcą w sprawie oraz zażądania informacji podatkowej,
  • w przypadku, gdy pracodawca potwierdza terminową wysyłkę informacji podatkowych, należy wystąpić o przekazanie duplikatu informacji podatkowej.

Pracodawca nie odpowiada na prośby o informację podatkową lub pracodawca nie istnieje

Brak kontaktu ze strony pracodawcy - płatnika zmusza do samodzielnego ustalenia kwot przychodów, kosztów podatkowych, dochodów i pobranej zaliczki. Podatnik ma prawo wystąpić w tym zakresie do urzędu skarbowego celem sprawdzenia, czy zaliczka była pobrana, a informacje o kwotach wynagrodzenia – faktycznie trafiły do urzędu i jedynie on nie uzyskał danych niezbędnych do rozliczenia rocznego.

Podatnik może czuć się jednak spokojny - nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności jak umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście czy z tytułu praw majątkowych - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Zasada ta statuuje wyłączną odpowiedzialność płatnika do wysokości zaliczki, do której pobrania był zobowiązany oraz uchyla w tym zakresie odpowiedzialność podatnika.

Jak wskazał NSA w wyroku z 28.5.2013 r., II FSK 2075/11, płatnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaniżenie lub niepobranie zaliczek (…) stanowcze sformułowanie, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany był płatnik, oznacza, że płatnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

Pracodawca nie wykazał – pracownik powinien rozliczyć we własnym PIT

Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe pobieranie zaliczek nie oznacza, że pracownik może pominąć w rozliczeniu rocznym przychody, o których nie poinformował go płatnik. W efekcie w rocznej deklaracji należy wykazać co najmniej kwoty hipotetyczne – przybliżone do tych, które wykazane powinny być w PIT-11, PIT-8C czy PIT-11A. Z tak złożoną deklaracją podatkową warto wysłać lub przekazać osobiście pisemne wyjaśnienie – w którym podane zostaną okoliczności wypełnienia deklaracji podatkowej, dane płatnika oraz informacje o tym w jaki sposób podatnik sam ustalił wysokość kwot przychodów, kosztów, dochodów i wpłaconych lub należnych do wpłacenia przez płatnika zaliczek na podatek.

Piotr Szulczewski, PIT.pl